ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Základní dokumenty ke stažení


Na tomto místě si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.  Doklady si můžete stáhnou kliknutím na symbol pdf souboru. Pro snadnější orientaci jsou dokumenty rozděleny do 5 subkategorií:

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele     pdf_ikona_yellowRealizace a vyúčtování    pdf_ikona_bluePovinná publicita    pdf_ikona_violet Rady a návody     pdf_ikona_greenDalší dokumenty


Směrnice pro žadatele

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele – verze 3

pdf_ikona_orangePřílohy Směrnice pro žadatele – verze 3

2. EŘVMetodický pokyn č. 1  (ke kontrole přijatelnosti)

Metodický pokyn č. 2 (k příloze č. 8 a 9 Směrnice)

Metodický pokyn č. 3 ( k příloze č. 10, 20, 23 a 27 Směrnice)

Výkaz změn dokumentace – verze 3


Realizace a vyúčtování

pdf_ikona_yellowNáležitosti dokladování                                 pdf_ikona_yellowPřílohy  (timesheet, rekapitulace mezd, prohlášení k DPH, přehledy pracovních cest, aj.)

pdf_ikona_yellowVýpočet paušálních výdajů při vyúčtování

 Žádost o změnu –  návod na zadání v systému MS2014

pdf_ikona_yellow Žádost o změnu  – změnový list (pouze pro změny rozpočtu, pro odeslání  v depeši)

pdf_ikona_yellow Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek (verze 4)

 Příručka pro příjemce Programu                Přílohy – Příručka pro příjemce Programu

 Maximální hodinové sazby typových pozic pro pracovníky  v projektech

 Pokyn ke zveřejňování v registru smluv


Povinná publicita

pdf_ikona_bluePravidla použití logotypu

pdf_ikona_blueSoubor log k použití

pdf_ikona_blueMetodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESIF, verze 5

Pravidla propagace v kostce

Jednoduché vzory:


Rady a návody

pdf_ikona_violetPostup práce s elektronickým podpisem                    Návod na export certifikátu elektronického podpisu (kopírování na USB flash disk, netýká se podpisu žádosti)

Návod MS2014 - Žádost o změnu projektuPříručka ovládání webového portálu MS2014+ verze 2

Návod MS2014 - Žádost o změnu projektuPříručka MS2014+ Žádost o změnu v projektu

Příručka MS2014+ Vyplňování soupisky dokladů, zprávy o realizaci – platná od 30.1.2019

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – klíčové aktivity a zapojení partnerů

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – nová verze rozpočtu po kontrole přijatelnosti

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – odeslání depeše Správci FMP

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – přeposílání depeší na email, SMS

pdf_ikona_violetPovinné přílohy projektové žádosti- přehled (typ A, B, C)


Další dokumenty

pdf_ikona_greenPříručka pro Správce FMP

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování (verze 5)