ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

 

Základní dokumenty ke stažení


Na tomto místě si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.  Doklady si můžete stáhnou kliknutím na symbol pdf souboru. Pro snadnější orientaci jsou dokumenty rozděleny do 5 subkategorií:

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele     pdf_ikona_yellowRealizace a vyúčtování    pdf_ikona_bluePovinná publicita    pdf_ikona_violet Rady a návody     pdf_ikona_greenDalší dokumenty


Směrnice pro žadatele

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele – verze 3

pdf_ikona_orangePřílohy Směrnice pro žadatele – verze 3

Výkaz změn dokumentace – verze 3


Realizace a vyúčtování

pdf_ikona_yellowMetodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování

pdf_ikona_yellowMetodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

pdf_ikona_yellowNáležitosti dokladování                                 pdf_ikona_yellowPřílohy -Náležitosti dokladování (aktualizace k 10. 4. 2017)

pdf_ikona_yellowVýpočet paušálních výdajů při vyúčtování

pdf_ikona_yellow Žádost o změnu v projektu – změnový list

 


Povinná publicita

pdf_ikona_bluePravidla použití logotypu

pdf_ikona_blueSoubor log k použití

pdf_ikona_blueMetodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESIF, verze 5

 

Jednoduché vzory:

barevna-publicita-vzor

monochromaticka-pubicita-vzor


Rady a návody

pdf_ikona_violetPostup práce s elektronickým podpisem                    Návod na export certifikátu elektronického podpisu (kopírování na USB flash disk, netýká se podpisu žádosti)

Návod MS2014 - Žádost o změnu projektuPříručka ovládání webového portálu MS2014+ verze 2

Návod MS2014 - Žádost o změnu projektuPříručka MS2014+ Žádost o změnu v projektu

Příručka MS2014+ pro vyplňování žádosti o platbu a zprávy o realizaci- verze 1

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – klíčové aktivity a zapojení partnerů

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – nová verze rozpočtu po kontrole přijatelnosti

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – odeslání depeše Správci FMP

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – přeposílání depeší na email, SMS

pdf_ikona_violetPovinné přílohy- projekt  typ A

pdf_ikona_violetPovinné přílohy- projekt typ B

pdf_ikona_violetPovinné přílohy- projekt typ C


Další dokumenty

pdf_ikona_greenPříručka pro Správce FMP