Připravujeme školení pro žadatele – 5. 3. 2019

Pro všechny zájemce, kteří chtějí podat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, je připraveno úvodní školení. Seminář vedený projektovými manažery FMP se uskuteční v úterý 5. 3. 2019  od 9 hod v sídle Regionálního sdružení Těšínského Slezska (Hlavní tř. 147/1a, Český Těšín).  

Obsah školení je tvořen tématy jako podporované aktivity mikroprojektů, struktura projektu a způsobilé náklady či zpracování  žádosti v aplikaci MS2014+. Délka školení vč. odpovědí na dotazy je cca  3 hodiny.

Doporučujeme se předem seznámit se Směrnicí pro žadatele. Svou přihlášku na školení prosím zasílejte emailem na adresu: irsts@irsts.cz