Projekty na 7. zasedání EŘV přijímáme do 29. 3. 2019

Správce Fondu mikroprojektů informuje, že do 29. března 2019 přijímáme projektové žádosti k projednání na 7. zasedání Euroregionálního řídicího výboru v červenci 2019. Výbor bude schvalovat projekty z prioritní osy 3 „Vzdělávání a kvalifikace“, osy 4  „Spolupráce institucí a komunit“ a vybrané projekty z osy 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ (jen projekty zaměřené na splnění indikátoru „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví“).   

Základní dokumentace programu a bližší informace k výzvě naleznete na našich stránkách v sekci Fond mikroprojektů.  Regionální sdružení Těšínského Slezska  rovněž připravuje školení pro žadatele, které se uskuteční 5. března 2019 od 9 hod. v jeho sídle. Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.