Burza partnerství

Projekt: Burza partnerství Euroregionu Śląsk Cieszyņski –Těšínské Slezsko
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000407

barevna-publicita-vzor

Projekt „Burza partnerství“ vychází vstříc potřebám iniciování a rozvoje přeshraniční spolupráce mezi obcemi a jejich správními jednotkami, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty působícími na území Euroregionu Těšínské Slezsko, ke zvýšení úrovně znalostí zástupců zmíněných institucí v oblasti různých aspektů spojených s touto spoluprací a vytvoření mechanismů podpory pro přeshraniční aktivity.

Aktuálně: Setkání partnerů na téma Vzdělávání a kultura se uskuteční dne 16.1.2017 v Č. Těšíně – pozvánka