PiaR EUroregion

pr-euro

PiaR EUroregion


registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000163

Cílem projektu je rozvíjení a posilování spolupráce mezi partnery euroregionální smlouvy, místními samosprávami, zástupci medií a také sdruženími zabývajícími se problematikou PR, a rovněž nezávislými experty teritoriálního marketingu. Tato potřebnost vychází z profesionalizace činností spojených s propagací přeshraniční problematiky a z idey Euroregionu Těšínské Slezsko, a vede také ke zvýšení povědomí o Euroregionu mezi veřejností a budování jeho image.


barevna-publicita-vzor