Směrnice pro žadatele verze 3

Směrnice pro žadatele verze 3

Přílohy verze 3

Metodický pokyn č. 1 (ke kontrole přijatelnosti)

Metodický pokyn č. 2 (k příloze č. 8 a 9 Směrnice)

Metodický pokyn č. 3 ( k příloze č. 10, 20, 23 a 27 Směrnice)

Pokyn pro zveřejňování v registru smluv