Výzva k předkládání projektových žádostí na 4. zasedání EŘV

 

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli Správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí  do všech  prioritních os:

PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace

PO 4:  Spolupráce institucí a komunit

Projekty, které budou předloženy do 25.10. 2017, budou projednány na 4. zasedání  Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), které se uskuteční v lednu 2018. Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu (podrobnosti budou prezentovány na školeních a v průběhu konzultací).

Informujeme, že na dalším 5. zasedání EŘV bude projednávány projekty výhradně z prioritní osy 3 a 4, zatímco další nábor pro 6. zasedání EŘV  bude určen pro prioritní osu 2.

Informace o školeních pro žadatele jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde).  Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.