Aktualizace Příručky pro vyplnění žádosti o platbu č. 4

 

Příručka pro vyplněná žádosti o platbu a zprávy o realizaci byla doplněna o část týkající se veřejných zakázek, včetně

  • doplnění postupu v případě rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému a zakázek rozdělených na části
  • doplnění popisu práce se záložkou dodavatelé
  • doplnění postupu v případě aktualizace veřejné zakázky  a postupu v případě podání žádosti o věcnou změnu ve veřejné zakázce (záložka změna veřejné zakázky)

Dále byl doplněn způsob podávání žádostí o změnu (kapitola 6). Nově doplněné pasáže jsou podbarveny šedou barvou.

Příručka je platná od 29. listopadu 2017.