Autor:Petra Mitrengová

PF 2023

Čtěte více

Mikroprojekty v novém období 2021- 2027

Regionální sdružení Těšínského Slezska se podílí na přípravě nového programu Interreg Česko – Polsko, jako člen Asociace euroregionů ČR intenzivně komunikuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a i všemi aktéry zapojenými do využití evropských dotací  v česko-polském pohraničí. Některé osvědčené prvky  programu zůstanou stejné i v příštích letech, např. prioritní osa pro cestovní ruch a osa pro spolupráci […]

Čtěte více

Komunální volby 2022

Voliči opět rozdali karty a politici se momentálně dohadují na podobách nových vedení našich radnic a úřadů. Využijme tuto dobu k poděkování těm, kteří se již rozhodli v letošních volbách nekandidovat. Z našeho území se jedná především o trojici dlouhodobě úspěšných politiků, kteří rovněž nikdy neváhali podpořit náš euroregion. Jmenovitě proto děkujeme za vše starostce […]

Čtěte více

Dopad odklonu od uhlí na domácnosti v uhelných region – dotazník k vyplnění

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí. 🧏‍♀️🏘 Pomozte nám zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli ✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!

Čtěte více

Rozhovor s Václavem Laštůvkou v Těšínských listech, květen 2022

Čtěte více

Nová autobusová linka Karviná – Jastrzębie-Zdrój

Dopravce ČSAD Karviná, člen skupiny Transdev, ve spolupráci se statutárním městem Karviná zahajuje pilotní provoz pravidelné komerční linky Karviná – Jastrzębie-Zdrój.Nová autobusová linka, spojující dvě partnerská města, nabídne cestujícím 7 spojů v pracovní dny a 3 spoje ve víkendové dny, kdy díky svým 22 zastávkám obslouží Karvinou, Petrovice u Karviné, Marklowice, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój a přilehlé […]

Čtěte více

CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města, 22. 3. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 22. března od 9:30 hodin na platformě ZOOM. CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projektem se snažíme prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, […]

Čtěte více

PF 2022

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a do nového roku Vám přejeme především zdraví a optimismus.

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 13. EŘV- do 5. ledna 2022

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.Na 13. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a prioritní osy 3 Vzdělávání […]

Čtěte více

Workshop Jak pomocí zeleně efektivně snižovat znečištění a jak se ke kvalitě ovzduší staví obyvatelé kraje

Srdečně zveme na odborný workshop, který se uskuteční 23. září 2021 od 9 hod. v Ostravě. Workshop je určený zejména pracovníkům měst a obcí v oblasti ochrany ovzduší a péče o zeleň. Seminář se koná v rámci projektu CLAIRO a je bezplatný Podrobný program a další informace o registraci naleznete v pozvánce.

Čtěte více