Burza partnerství: IV. setkání na téma podnikání

IV. setkání  tentokráte na téma podnikání v rámci projektu Burza partnerství se bude konat v pondělí 12. prosince 2016 v zasedací místnosti Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, ul. Hlavní 1/147 v Českém Těšíně od 9.30 hod.

Pozvánka s podrobnějším programem ke stažení zde.

Všechny zainteresované srdečně zveme. Svou účast prosím potvrďte na e-mail: rsts@tesin.cz nejpozději do 8. 12. 2016.

 

O projektu:

Česko – polská přeshraniční spolupráce, realizována veřejnými orgány, nevládními organizacemi a dalšími institucemi působícími v Euroregionu Těšínské Slezsko, má více než 18-ti letou historii. Během tohoto období byly realizovány stovky projektů, jejichž výstupy jsou dlouhodobé a jsou viditelné na obou stranách hranice. Navzdory tomu však některé z výše uvedených institucí nemají možnost realizovat přeshraniční spolupráci, nebo jejich dosavadní spolupráce se vyznačuje nízkou intenzitou. Aby se tento stav změnil, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska společně s partnery Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Transgranicznej „Olza“ a spolkem „Člověk na hranici“ připravili projekt s názvem „Burza partnerství Euroregionu TS-ŚC, spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů ER TS-ŚC, Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Cílem projektu je iniciace a rozvoj česko – polského přeshraničního partnerství. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude vytvoření katalogu samospráv a jejich organizačních složek (včetně škol a kulturních institucí), nevládních organizací působících v Euroregionu Těšínské Slezsko, které nespolupracují přeshraničně, nebo chtějí dosavadní spolupráci rozvíjet. Příprava Katalogu se bude opírat o analýzu dosavadních zkušeností výše uvedených institucí s využitím jednoduchého dotazníku. Katalog bude využit při přípravě burzy partnerství (5 přeshraničních tematických setkání) a rovněž při tvorbě databáze přeshraničních partnerů.

 

logo_cz_pl_eu_barevne    znak-euroregionu-1