Aktuality

RSTS je zakládajícím členem Asociace euroregionů České republiky

V pondělí 20. března 2023 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky. Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska se spolu s 12 dalšími euroregiony stali zakládajícími členy nového spolku. Předsedou byl zvolen zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Předsednictví bude každého půl roku vykonávat jiný […]

Čtěte více

Jaký vliv měla vládní opatření spojená s Covid-19 na život obyvatel na česko-polském pohraničí?

Druhá průběžná zpráva z výzkumu: realizované hloubkové rozhovory V období mezi 1.6. a 15.9. 2022 probíhal v rámci projektu EUREGIO-INFO (CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847 – Interreg V-A Česká republika-Polsko) kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů s cílem zjistit, jaký vliv měla zavedená vládní opatření spojená s pandemií Covid-19 na život obyvatel na česko-polském pohraničí. Celkem bylo realizováno 5 hloubkových rozhovorů se zástupci oblastí zaměstnanosti, […]

Čtěte více

PF 2023

Čtěte více

Mikroprojekty v novém období 2021- 2027

Regionální sdružení Těšínského Slezska se podílí na přípravě nového programu Interreg Česko – Polsko, jako člen Asociace euroregionů ČR intenzivně komunikuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a i všemi aktéry zapojenými do využití evropských dotací  v česko-polském pohraničí. Některé osvědčené prvky  programu zůstanou stejné i v příštích letech, např. prioritní osa pro cestovní ruch a osa pro spolupráci […]

Čtěte více

Komunální volby 2022

Voliči opět rozdali karty a politici se momentálně dohadují na podobách nových vedení našich radnic a úřadů. Využijme tuto dobu k poděkování těm, kteří se již rozhodli v letošních volbách nekandidovat. Z našeho území se jedná především o trojici dlouhodobě úspěšných politiků, kteří rovněž nikdy neváhali podpořit náš euroregion. Jmenovitě proto děkujeme za vše starostce […]

Čtěte více

Dopad odklonu od uhlí na domácnosti v uhelných region – dotazník k vyplnění

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí. 🧏‍♀️🏘 Pomozte nám zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli ✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!

Čtěte více

Rozhovor s Václavem Laštůvkou v Těšínských listech, květen 2022

Čtěte více

Nová autobusová linka Karviná – Jastrzębie-Zdrój

Dopravce ČSAD Karviná, člen skupiny Transdev, ve spolupráci se statutárním městem Karviná zahajuje pilotní provoz pravidelné komerční linky Karviná – Jastrzębie-Zdrój.Nová autobusová linka, spojující dvě partnerská města, nabídne cestujícím 7 spojů v pracovní dny a 3 spoje ve víkendové dny, kdy díky svým 22 zastávkám obslouží Karvinou, Petrovice u Karviné, Marklowice, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój a přilehlé […]

Čtěte více

CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města, 22. 3. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 22. března od 9:30 hodin na platformě ZOOM. CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projektem se snažíme prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, […]

Čtěte více

Smutná zpráva – úmrtí bývalého starosty z Petrovic u Karviné

Život sebou přináší i smutné zprávy – na konci roku 2021 nás opustil bývalý starosta Petrovic u Karviné pan Ing. Petr Trojek, který byl aktivním nejen ve vlastní obci, ale zajímal se rovněž o česko-polskou spolupráci. Vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čtěte více