Archiv

Náležitosti dokladování

Verze 1 platná do 14. 9. 2019, vč. příloh

Čtěte více

Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

ke stažení

Čtěte více

Směrnice pro žadatele verze 3

Směrnice pro žadatele verze 3 Přílohy verze 3 Metodický pokyn č. 1 (ke kontrole přijatelnosti) Metodický pokyn č. 2 (k příloze č. 8 a 9 Směrnice) Metodický pokyn č. 3 ( k příloze č. 10, 20, 23 a 27 Směrnice) Pokyn pro zveřejňování v registru smluv

Čtěte více

MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování – verze 4

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování 2014-2020 – verze 4

Čtěte více

MP pro zadávání zakázek – verze 3

Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek – verze 3

Čtěte více

Směrnice pro žadatele verze 2

Směrnice pro žadatele (verze 2) Směrnice pro žadatele (verze 2) – přílohy  

Čtěte více

MP pro publicitu a komunikaci ESIF

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, verze 4    

Čtěte více