FOND MALÝCH PROJEKTŮ (2023)

Vážení zájemci o fondy malých projektů, rádi Vás informujeme o spuštění Fondu malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński. První výzva je spuštěna k 21. 12. 2023 a končí k 15. 3. 2024.

Drodzy wnioskodawcy ubiegający się o fundusze na małe projekty, z przyjemnością informujemy o uruchomieniu Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko. Pierwsza runda rekrutacji jest otwarta od 21 grudnia 2023 r., a rekrutacja w pierwszej rundzie kończy się 15 marca 2024 r.


Školení – szkolenie


1. školení: Společné školení pro žadatele malých projektů – 30. 1. 2024

1. szkolenie: Wspólne szkolenie dla wnioskodawców małych projektów – 30 stycznia 2024 r.

(podrobnosti szczegóły)

2. školení: Společné školení pro žadatele malých projektů – 2. 2. 2024

2. szkolenie: Wspólne szkolenie dla wnioskodawców małych projektów – 2.02.2024 r.

(podrobnosti szczegóły)

3. školení online – pro žadatele malých projektů 20. 2. 2024

3. szkolenie online- dla wniokodawców małych projektów 20.02.2024 r.

registrace/ rejestracja: irsts@irsts.cz


Zde naleznete základní dokumenty k Fondu:

Tutaj można znaleźć podstawowe dokumenty dotyczące Funduszu:


Směrnice pro žadatele
Wytyczne dla wnioskodawców


Přílohy projektové žádostiZałączniki do wniosku projektowego

1.3-STANOVY bez formuláře, doložte individuálně dle typu žadatele

1.4-REGISTR bez formuláře, doložte individuálně dle typu žadatele

1-5-STATUTÁRNÍ ORGÁN bez formuláře, doložte individuálně dle typu žadatele


Přílohy směrniceZałączniki Wytycznych

Přílohy v CZ jazyce

Załączniki w języku polskim


Prezenční listina – povinný vzor

Lista obecności – obowiązkowy wzór


Link

Projektovou žádost můžete vyplnit zde: http://fmp.cz-pl.eu

Formularz projektu można wypełnić tutaj: http://fmp.cz-pl.eu


PublicitaPromocja

Směrnice-wytyczne Logo Interreg zip

Směrnice-wytyczneLogo manuál


Strategie Euroregionu TS-ŚC – Strategja Euroregionu ŚC-TS


Návod na vyplnění projektových žádosti (instrukce)

Instrukcje dotyczące wypełniania wniosków projektowych (instrukcje)


Na těchto stránkách Vás budeme i průběžně informovat o školeních, dalších výzvách apod.

Na tej stronie będziemy również informować o szkoleniach, innych naborach itp.