FOND MALÝCH PROJEKTŮ – FUNDUSZ MAⱢYCH PROJEKTÓW

Vážení zájemci o Fond – rádi Vám oznamujeme, že jsme v poslední fázi před oficiálním ohlášením 1. výzvy v rámci Fondu malých projektů, konkrétně v prioritní ose 4.2. V současné době finišujeme spolu se zástupci Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) poslední úpravy a korekce a do konce roku se chystáme vyhlásit výzvu! Proto nás i nadále sledujte.

Drodzy wnioskodawcy do Funduszu – z przyjemnością informujemy, że jesteśmy w ostatniej fazie przed oficjalnym ogłoszeniem 1. naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów, w szczególności w osi priorytetowej 4.2. Obecnie finalizujemy ostatnie korekty i poprawki wraz z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i zamierzamy ogłosić nabór do końca roku! Śledźcie więc nas dalej.