Mikroprojekty v novém období 2021- 2027

Regionální sdružení Těšínského Slezska se podílí na přípravě nového programu Interreg Česko – Polsko, jako člen Asociace euroregionů ČR intenzivně komunikuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a i všemi aktéry zapojenými do využití evropských dotací  v česko-polském pohraničí. Některé osvědčené prvky  programu zůstanou stejné i v příštích letech, např. prioritní osa pro cestovní ruch a osa pro spolupráci institucí a komunit. Oproti současnému období se však chystají velké změny ve vykazování výdajů, budou maximálně využívány jednotkové náklady a paušální výdaje. Rovněž projektová žádost u malých projektů by měla být podstatně kratší a jednodušší.

Přehledné informace k návrhu programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, včetně zjednodušených forem vykazování nákladů jsou zveřejněny v prezentaci z online konference MMR (září 2022).

Euroregion Těšínské Slezsko bude i v následujících letech administrovat fond malých projektů s více než 3,5 mil EUR, první výzvy bude vyhlašovat v polovině roku 2023. Aktuální informace budou publikovány na stránkách www.irsts.cz.

CZ-PL 2021–2027 logo