Nová zeleň přispěje ke zlepšení ovzduší

21. 6. 2019. Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získá Ostrava na projekt, který má pomoci zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem v republice, které získalo grant z komunitárního programu Evropské unie. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.

„To, že jsme získali grant pro podporu nejinovativnějších projektů v Evropě jako první město v republice a teprve čtvrté ve střední Evropě je skvělým vysvědčením pro Ostravu i celý region.  Těší mne, že se projekt týká tématu pro naše město zcela zásadního, kvality ovzduší. Metoda využití stromů a zeleně k záchytu vzdušných nečistot takto inovativním způsobem je velice zajímavá – a přitom přirozená,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.  

Na projektu se významně podílí také Moravskoslezský kraj, který zpracovával žádost o dotaci a spolu se Statutárním městem Ostrava se na něm finančně spolupodílí. „Ne nadarmo nese Moravskoslezský kraj titul Smart Region. V dnešní době je využívání nejmodernějších technologií a inovačních metod nepostradatelné. Máme-li nějaké ambice a cíle, bez odvážných projektů se neobejdeme. Postupy, které bude projekt Clairo využívat, jistě přinesou výsledky, po kterých už dlouho voláme všichni. Jsem rád, že máme silné partnery, se kterými se nám podaří podniknout další kroky k tomu, aby se nám všem v Moravskoslezském kraji lépe dýchalo,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.                

Projekt s názvem CLAIRO (z anglického názvu: CLean AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities) má za cíl systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat nečistoty z různých zdrojů. Využije pokročilé a inovativní výpočty na záchyt nečistot na základě využití prostorových dat místního proudění vzduchu. Dalším inovativním prvkem projektu CLAIRO je zvyšování odolnosti vysazených rostlin speciálním ošetřením.

Vybraná zeleň bude vysázena za odborného dozoru Slezské univerzity v městském obvodu Radvanice a Bartovice.  Data budou vyhodnocována průběžně přesným měřením znečištění, což bude mít na starost Vysoká škola báňská v Ostravě. Zeleň bude ošetřována speciálními zálivkami, vytvořenými ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně a zlepšující obecně její stav.

Rozpočet projektu CLAIRO bude přibližně 65 milionů korun, dotace z evropských fondů představuje 52,7 milionů korun. Ostrava projekt realizuje ve spolupráci s projektovými partnery Moravskoslezský kraj, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. 

Výsledky se budou využívat nejen na území města Ostravy, ale i v nadnárodním měřítku na evropské úrovni.