Příjem projektů na podporu cestovního ruchu a vzdělávání do 19. října 2018

Správce Fondu mikroprojektů informuje, že do 19. října 2018 přijímáme projektové žádosti k projednání na 6. zasedání Euroregionálního řídicího výboru v březnu 2019. Výbor bude schvalovat výhradně projekty z prioritní osy 2  „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ a z osy 3 „Vzdělávání a kvalifikace“.

Základní dokumentace programu a bližší informace k výzvě naleznete na našich stránkách v sekci Fond mikroprojektů.  Regionální sdružení Těšínského Slezska  rovněž připravuje školení pro žadatele, které se uskuteční 25. září 2018. Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.