Výzva k předkládání projektových žádostí na 7. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do všech prioritních os:

PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace

PO 4:  Spolupráce institucí a komunit

Na 7. zasedání  Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou projednávány projekty z prioritní osy 3, 4  a rovněž  projekty z osy 2 zaměřené na splnění indikátoru Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Jestliže charakter projektu nebude determinován (určen) tímto indikátorem (nebude vycházet z tohoto indikátoru), bude projednáván až na 8. zasedání EŘV.

Projekty, které budou předloženy do 29. března 2019, budou projednány na 7. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v červenci 2019.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.

Školení pro žadatele se uskuteční 5. března 2019, bližší informace jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde).  Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.