BezHRAniční turismus

Název projektu:         BezHRAniční turismus. Profesionalizace nabídky značek cestovního ruchu v Euroregionu Těšínské Slezsko

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003123

Žadatel:                      Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

Partneři projektu:   Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

                                   Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

                                   Powiat Cieszyński

Doba realizace:           1. 6. 2022 – 31. 10. 2023

Celkové plánované náklady projektu:  209 243,40 €

Cíle projektu jsou:

  • síťování turistických nabídek v rámci existujících destinačních značek Śląsk Cieszyński, Těšínské Slezsko a Země Horní Odry (obec Godów, Jastrzębie-Zdrój) a jejich profesionalizace a rozvoj na území polské a české části Těšínského Slezska, Godowa a Jastrzębie-Zdróje,
  • přilákání návštěvníků do méně významných míst, především pomocí moderních interaktivních a digitálních technologií. Zejména se to bude týkat nabídek vzniklých nebo plánovaných v rámci programu INFOTUR.
  • oživení přeshraničního cestovního ruchu, posílení přeshraničních turistických vazeb, prodloužení doby pobytu turistů a lepší využití potenciálu zdrojů v regionu, které oslabila mezi jinými epidemie Covid-19.

Ke stažení

Výzkum trhu v rámci projektu BezHRAniční turismus

Analýza nezbytných infrastrukturálních a investičních prací v rámci
projektu BezHRAniční turismus