CLAIRO

Pilotní výzkumný projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně v Ostravě (a nejen tam)

Cílem je najít nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Information about CLAIRO in english.

Aktivity

22. března 2022, od 9:30 hod, online na platformě ZOOM

Odborný workshop určený zejména pracovníkům měst a obcí v oblasti ochrany ovzduší a péče o zeleň, 23. 9. 2021 Ostrava

O projektu

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Ostravy. Inovativní řešení nabízí projekt Clairo. Clairo je pilotní výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby zeleně. Projekt je realizován na bázi spolupráce města Ostravy s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska, SOBIC, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou, Slezskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Projekt je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází. V první fázi dojde k přesnému měření znečisťujících látek v ovzduší za pomocí vysoce inovativních senzorů. V druhé fázi bude navržena struktura a kompozice zeleně s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek, která bude ošetřena speciální zálivkou zvyšující její odolnost. Třetí fáze umožní šíření znalostí a zkušeností získaných během projektu do dalších měst v regionu.

CLAIRO získalo grant z komunitního programu Evropské unie a stane se tak prvním městem v republice, které získalo grant z komunitního programu Evropské unie a čtvrtým v rámci střední Evropy. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.