EUREGIO – INFO

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847

Žadatel: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Partneři projektu:

  • Slezská univerzita v Opavě
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘
  • Akademia WSB

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Celkové plánované náklady projektu: 181 504,91 €

Cíle projektu

  • zvýšení dostupnosti přeshraničních informací z oblastí hospodářství, vzdělání, zdravotnictví a veřejného života, a to nejen pro krizová období,
  • zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko i v krizových dobách v příhraniční oblasti, při využití dosavadních dlouholetých zkušeností v rámci spolupráce partnerů projektu.

MEDIÁLNÍ ZPRÁVY

  1. Realizovaný kvantitativní výzkum
  2. Hloubkové rozhovory