Ovzduší bez hranic

Projekt: Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách


Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.05/15.04515

Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí u žáků základních škol a seznámit je s praktickým systémem monitoringu. Do projektu jsou zapojeny 4 české a 1 polská škola. Projekt je úrovní nastaven pro děti v 8. a 9. třídách.

Projektu je věnovaná samostatná internetová prezentace na adrese: www.i-air.eu