InfoSpace

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002581

Žadatel:                               Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘

Partneři projektu:            Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Člověk na hranici, z. s.

Celkové plánované náklady projektu: 49 797,91 EUR

Realizace projektu: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020

Na co je projekt zaměřen?

Projekt je zaměřený na profesionalizaci přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. Navazuje na přeshraniční systém informací INFOBEST, který již mnoho let funguje na francouzsko-německém pohraničí a také na česko-polský projekt INFOREG 2006. Projekt představuje snahu o přehodnocení systému INFOREG tak, aby vytvořením prostoru pro komplexní řízení informací vznikla jeho nová forma. Všechny aktivity směřují ke zlepšení úrovně rozvoje spolupráce.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení úrovně rozvoje přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko. Bude vytvořen prostor pro komplexní využívání přeshraničních informací pro dobro institucí a lokální společnosti v příhraniční oblasti, při využití dosavadních dlouholetých zkušeností v rámci spolupráce partnerů projektu, jak z hlediska česko-polského, tak meziregionálního – s francouzsko-německým pohraničím.

Výstupy

Strategie rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko na období 2021-2027

Tiskové zprávy

Zpráva č. 1, PL

Zpráva č. 2, PL

Zpráva č. 3, PL

Zpráva č. 4, PL

Zpráva č. 5, PL

Zpráva č. 6, PL