JUBILEO

Projekt: JUBILEO. Shrnutí a propagace výsledků přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko.

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001477

Význam projektu spočívá ve vzájemném posilování přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko mezi různými subjekty, jež ho spoluvytvářejí nebo mají vliv na jeho formování a rozvoj, jako rovněž v integraci místního obyvatelstva v pohraničí. Projekt vychází vstříc potřebám propagace  euroregionu (výsledků práce euroregionu) a posilování povědomí o něm u široké veřejnosti. Projekt má pomocí celé řady aktivit motivovat cílové skupiny projektu k aktivní spolupráci v budoucnu.

Film: 20 let | 20 let Euroregionu Těšínské Slezsko -Śląsk Cieszyński

Již proběhlo: Mezinárodní konference shrnující a propagující 20 let existence Euroregionu Těšínské Slezsko – 22. dubna 2018 od 16 hod, Cieszyn, pozvánka 

Tiskové zprávy: Oslavy 10 let v Schengenu, 20 let Euroregionu Těšínské Slezsko, Výroční zasedání starostů ve Stryszawě, závěrečná konference projektu

Reportáž z konference- Třinecký Hutník