Nové perspektivy!

Projekt: Nové perspektivy! Posílení potenciálu jako cesta k rozvoji spolupráce na polsko-českém pohraničí

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000095

Cílem projektu je posílení spolupráce  české a polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko ve vybraných oblastech –  v ochraně zdraví (přeshraniční spolupráce záchranné služby) a v krizovém řízení (přeshraniční spolupráce hasičů). K tomu poslouží především tematické workshopy, videokonference a exkurze. Tyto činnosti budou podpořeny publikačními a propagačně informačními aktivitami.

Prostředkem k dosažení cíle je načerpání inspirace z francouzsko-německého pohraničí, v němž  probíhala spolupráce ve vybraných oblastech celá léta a může být vzorem pro využití potenciálu česko – polského pohraničí. Tímto způsobem projekt přispěje ke zvýšení dynamiky široce chápané spolupráce v příhraniční oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko.

Analytický dokument – ke stažení

Realizovaný projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko a státního rozpočtu České republiky.

Aktuální dění v projektu:

Veřejné konzultace – středa 21. 11. 2018, 9:00-12:00, Čítárna a kavárna Avion (Hlavní tř.  2061, Český Těšín) – plakát  –  již proběhlo  

Shrnující konference – úterý 27. 11. 2018 v 10 hod., Hotel Dąbrowka Jatrzębie- Zdrój- již proběhlo

4. workshop – 13. 4. 2018 od 10:45 hod., v sídle RSTS (Hlavní 147/1a, Český Těšín)- již proběhlo

3. workshop s videokonferencí – 13. 11. 2017 od 12:30 hod. , sídlo SRiWR „Olza“ (Rynek 18, Cieszyn,  školící místnost v 2. patře)- již proběhlo

Workshop na téma ochrany zdraví a krizového řízení s akcentem na posílení přeshraniční spolupráce – 16. 5. 2017, v sídle RSTS (Hlavní 147/1a, Český Těšín)- již proběhlo

Studijní návštěva v Eurodistriktu PAMINA, leden 2018

Propagace:

Tisková zpráva ke stažení zde Komunikat o projekcie Nowe perspektywy

Tisková zpráva ke stažení zde Komunikat o projekcie Nowe perspektywy_I_warsztat

Tisková zpráva ke stažení zde Komunikat o projekcie Nowe perspektywy_II_warsztat, wideokonferencja

Tisková zpráva ke stažení zde Komunikat o projekcie Nowe perspektywy_IV_warsztat

Tisková zpráva ke stažení zde Komunikat o projekcie Nowe perspektywy_wizyta_studyjna

Tisková zpráva ke stažen zde Komunikat o projekcie Nowe perspektywy_konferencja podsumowująca

Mediální sdělení – 12. 6. 2017 na téma ochrana zdraví

Mediální sdělení – 13. 11. 2017 na téma krizové řízení