RSTS je zakládajícím členem Asociace euroregionů České republiky

V pondělí 20. března 2023 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky. Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska se spolu s 12 dalšími euroregiony stali zakládajícími členy nového spolku. Předsedou byl zvolen zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Předsednictví bude každého půl roku vykonávat jiný euroregion podle předem daného pořadí.   

Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci euroregionů na všech pěti hranicích (polská, slovenská, rakouská, saská a bavorská), kde se realizují přeshraniční aktivity. Ve všech těchto příhraničních regionech bude fungovat Program Interreg 2021 – 2027 a euroregiony budou vykonávat funkci správců fondů malých projektů. 

Asociace euroregionů si klade za cíl koordinovat přeshraniční spolupráci v ČR, chránit zájmy euroregionů ČR, předávat informace o procesu fungování a financování přeshraniční spolupráce, vytvářet společná stanoviska pro řešení konkrétních problémů a koordinaci činností euroregionů ve vztahu k Asociaci evropských hraničních regionů (AGEG) a všem třetím subjektům.

Založení Asociace euroregionů České republiky 20. 3. 2023