Šíření koronaviru a realizace mikroprojektů

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci vašich mikroprojektů, budeme řešit individuálně.

Aktuálně: s ohledem na prevenci šíření koronaviru prosím upřednostněte emailový a  telefonický  kontakt. Pracovníci mohou pracovat z domova, jsou však k zastižení na svých mobilních číslech (záložka Kontakty).

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu (např. hromadné akce, setkání škol), zvažte nejdříve posun harmonogramu aktivit projektu nebo změnu formy aktivity. Pokud není možné tato opatření přijmout, zvažte zrušení těchto aktivit a podejte žádost o změnu (týká se zejména menších doprovodných akcí, které nejsou klíčové pro dosažení cílů projektu). V případě klíčových akcí prosíme o individuální konzultace s manažery  za účelem nalezení náhradních možností realizace aktivit.

Příjemce je povinen vyvinout maximální úsilí pro minimalizaci finančních dopadů zrušení akcí. Veškeré storno poplatky a vícenáklady spojené s nezbytnými opatřeními pro prevenci šíření koronaviru budou posuzovány individuálně na základě žádostí o změnu (vyjma pravidel stanovených v programové dokumentaci, která zůstávají nadále v platnosti).

Prosíme o vstřícný a rozumný přístup k řešení těchto problémů, které komplikují práci nám všem.