Školení k Programu Interreg V-A ČR-PL (prioritní osa 2) v Ostravě

Školení pro žadatele v PO2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Termín: 27. 3. 2018, od 9:30 – 14:00

Místo: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Ostrava, školící místnost F 502

 

Školením Vás provedou pracovníci Regionálního subjektu – Moravskoslezského kraje a Společného sekretariátu Olomouc. Školení je určeno potenciálním žadatelům i stávajícím žadatelům a organizacím destinačního managementu v Interreg V-A ČR-PL v rámci Prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, kteří mají záměr předkládat projektové záměry v termínu do 30. 6. 2018 a následně projektové žádosti v termínu do 30. 9. 2018. Program školení a podmínky pro přihlášení jsou k dispozici na webu Moravskoslezského kraje, sekce „Dotace EU“, „Programového období 2014-2020“ – https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/interreg-v-a-_-ceska-republika-_-polsko-57513/ .