Školení pro žadatele- 7. 3. a 21. 3. v Českém Těšíně

Pro 3. nábor projektů s uzávěrkou do 31. 3. 2017 připravujeme školení pro žadatele o spolufinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Školení se uskuteční ve dvou termínech:

– úterý 7. března 2017

–  úterý 21. března 2017

Začátek školení vždy v 9.00 hodin v zasedací místnosti v sídle RSTS – Hlavní 1a/147, Český Těšín. Předpokládaná délka: 3,5 hodiny (přednáška, dotazy).

Obsah školení:

1. Projektová žádost z Fondu mikroprojektů
2. Přílohy žádosti
3. Webová aplikace pro předkládání žádostí
Prosíme zájemce o školení o potvrzení své účasti (jméno, organizace) nejpozději do 4. 3. 2017 (resp. 17. 3. 2017 pro druhý termín)  na e-mail mitrengova.rsts@tesin.cz, tel. 558 711 474.