Školení pro žadatele malých projektů 2021-2027 v Českém Těšíně

Euroregion Těšínské Slezsko připravil společné školení pro žadatele z Fondu malých projektů z programu Interreg Česko – Polsko pro období 2021 – 2027.

Školení bude primárně zaměřené na prioritu 4, cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko–polského pohraničí.

Školení proběhne v úterý 30. 1. 2024 od 10 hodin v Kulturním a společenském středisku Střelnice, Střelniční 1, 737 01 Český Těšín.

Na školení se prosím přihlaste na e-mailové adrese irsts@irsts.cz do 25. 1. 2024.