ŠKOLENÍ

Školení pro žadatele

Aktuálně: vzhledem k přetrvávajícím omezením kvůli Covid -19 prosím upřednostněte individuální konzultace svých záměrů. 

Podporované aktivity z Fondu mikroprojektů, obsah projektu a způsobilé náklady,  zpracování  žádosti v aplikaci MS2014+. Délka školení:  3 hodiny.

Termíny

  • (není určeno)

Doporučujeme se předem seznámit se Směrnicí pro žadatele. Svou přihlášku na školení prosím zasílejte emailem na adresu: irsts@irsts.cz

Školení pro konečné uživatele

Realizace projektu, změny projektu, povinná publicita, vyúčtování. Délka školení: 3 hodiny.

Termíny

  • (není určeno)

Školení pro projektové a finanční manažery schválených projektů. Po předchozím přihlášení (na emailové adrese irsts@irsts.cz) mohou toto školení navštívit  i realizátoři z předchozích náborů.