Výzva k předkládání projektových žádostí na 4. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli Správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí  do všech  prioritních os:

PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace

PO 4:  Spolupráce institucí a komunit

Projekty, které budou předloženy do 25. 10. 2017, budou projednány na 4. zasedání  Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), které se uskuteční v lednu 2018.

Více informací k podmínkám naleznete v sekci Výzvy