Výzva k předkládání projektových žádostí na 6. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do všech prioritních os:

PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace

PO 4:  Spolupráce institucí a komunit

Projekty z prioritní osy 2 a 3, které budou předloženy do 19. října 2018, budou projednány na 6. zasedání  Euroregionálního řídicího výboru (EŘV), které se uskuteční v nejpozději v březnu 2019.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.

Na dalším 7. zasedání EŘV  budou projednávány  výhradně projekty z prioritní osy 3 a 4.

Školení pro žadatele se uskuteční 25. září 2018, bližší informace jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde).  Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.