Výzva k předkládání projektů na 12. EŘV – osa Vzdělávání a kvalifikace

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.
Na 12. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace.
Na tomto zasedání nebudou projednávány projekty z prioritní osy 4.
Projekty, které budou předloženy do 30. června 2021, budou projednány na 12. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v září 2021.
Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.
Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů.
O termínu školení pro žadatele budeme informovat na našich internetových stránkách (zde). Jsme Vám k dispozici rovněž při telefonických nebo emailových konzultacích Vašich projektových záměrů.