Výzva k předkládání projektů na 15. EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.
Na 15. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány projekty z prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace a prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit.
Projekty, které budou předloženy do 18. dubna 2023, budou projednány na 15. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v květnu 2023.
Projekty nesmí trvat déle než do 30. 6. 2023. Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.
Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů.

Projektové záměry lze konzultovat telefonicky nebo emailem, příp. osobně po předchozí domluvě s projektovým manažerem.